8 maart 2018 | Academiegebouw Utrecht | Irma Cleven & Janny Dierx

Herstelbemiddeling, Mediation in strafzaken, Het Utrechts Mediatiemodel   

Irma Cleven en Janny Dierx verzorgen op 8 maart 2018 een presentatie waarin het onderzoek ‘De rol van herstelbemiddeling in strafrecht’ (2015) zal worden toegelicht.

Janny Dierx gaat in op de beroepshouding van de mediators in strafzaken, het soort strafzaken waarin is bemiddeld en hoe mediation in strafzaken zich verhoudt tot de andere professionals die werkzaam zijn rondom een zaak.  Dit zal onder andere worden uitgelegd aan de hand van het Utrechts Mediatiemodel, de vreedzame aanpak die in Utrecht is ontwikkeld. Aan de hand van dit model zouden we graag met de deelnemers in discussie gaan over de toegevoegde waarde van co-mediations, mogelijkheden van mediation in complexe problematiek en de toegevoegde waarde van werken met zowel psycholoog als jurist mediators.

Deelnemers ontvangen een exemplaar Tijdschrift voor Herstelrecht.

Domplein 29, Utrecht – 18.30 uur (inloop 18.00 uur)

voor meer informatie en aanmelding ga naar de website van het NIP/ agenda