afstudeerrichting Conflicthantering Rechtspraak en Mediation aan VU

Nieuwe afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation aan de VU ! Een goede zaak. “.. Zo is er een lange traditie van privaatrechtelijke onderzoek naar het belang van herstel van rechtvaardigheid door andere remedies dan schadevergoeding, zoals erkenning van verantwoordelijkheid of het aanbieden van excuses.” (Artikel in TC, 2017 nr.5, pagina 23, A. Akkermans, L. Coenraad)
De opleiding leidt niet tot mediator. Wel wordt er gekeken naar vrijstelling in een later stadium bij de mediationopleiding.
Tijd voor vernieuwing van het systeem. Faculteit der rechtsgeleerdheid van de VU biedt sinds 2016 een volledig masterprogramma aan. Docenten zijn nauw betrokken bij multidisciplinair onderzoek. Dit zal positieve consequenties hebben voor de maatschappij.