Mediation Werkwijze

Vóór het eerste gesprek ontvangt u het reglement, de gedragsregels van de mediator, een voorbeeld van de mediationovereenkomst. Deze kunt u doorlezen en eventueel bij de eerste afspraak vragen over stellen. Indien u besluit mee te werken aan mediation tekent u de mediationovereenkomst.

Om aan een mediationtraject te beginnen moet u gemotiveerd zijn om samen tot een overeenstemming te komen. Er is ruimte voor uw eigen inbreng en het uiten van gevoelens en wensen. Hierdoor komt u tot een duurzame oplossing.

Het is belangrijk om te beseffen dat de mediator van te voren bij een aanmelding niet ingaat op de inhoud van het conflict. De reden hiervoor is de onpartijdigheid van de mediator te waarborgen. Tijdens de sessies wordt gekeken naar uw belangen en wensen voor de toekomst. Er wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen die duurzaam zijn.

Mary Kamiński is gespecialiseerd in Familie Mediation en Mediation in Strafrecht, dat wil zeggen, herstelrecht.
In familie kwesties en arbeidsconflicten (communicatie en herstel) werkt zij inmiddels alleen op basis van incidentele aanvragen.

Wanneer partijen besluiten hun conflict door middel van mediation op te lossen wordt een mediationovereenkomst ondertekend door zowel de partijen als de mediator. Na eventuele onderlinge intakegesprekken, vindt een mediation bijeenkomst plaats met partijen gezamenlijk.

In herstelrecht via de rechtbank wordt het traject door de overheid vergoed. Voor een mediator in herstelrecht, kunt u contact opnemen met het Mediationbureau van uw omgeving. Mevrouw Kaminski werkt niet meer voor de rechtbanken.

In reguliere mediations, minder draagkrachtige partijen komen in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ‘toevoeging’. Deze toevoeging wordt door de mediator aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org ).