Nieuws enzo

Nieuw bericht van de MfN: Nieuwe voorzitter Coşkun Çörüz gaat in gesprek met mediators

  • 31 januari 2019

NMv-event: Samen Werken aan Oplossingen

  • 08 september 2018
Op woensdag 17 oktober 2018 organiseert de NMv weer een mooi event als onderdeel van de landelijke Week van de Mediation. Leden van de NMv, introducees en verwijzers zijn van harte welkom!

Relocation - Limburg

  • 08 mei 2018
An alternative focus | Limburg

8 maart 2018 | Academiegebouw Utrecht | Irma Cleven & Janny Dierx

  • 04 februari 2018
Workshop & presentatie. Bij huiselijk geweld, psychische kwellingen, burenruzies, verkeersongelukken kan herstelbemiddeling leiden tot duurzame vrede. Hulpverleners, mediators en doorverwijzers dienen goed op de hoogte te zijn van de werkwijze en voordelen van herstelbemiddeling. Resultaten van het WODC onderzoek (2015) zal worden toegelicht. Hoe hebben betrokkenen herstelbemiddeling ervaren? Heeft mediation invloed op het strafproces? Wat zijn de knel- en verbeterpunten uit deze pilots?

Fijne dagen

  • 23 december 2017

Adelka Vendl: Wordt onpartijdig door eerst heel partijdig te zijn

  • 02 december 2017

de vergevingscode : jouw geluk begint met jouw keuze

  • 02 december 2017

afstudeerrichting Conflicthantering Rechtspraak en Mediation aan VU

  • 29 oktober 2017
Nieuwe afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation aan de VU ! Een goede zaak. (Artikel in TC, 2017 nr.5, A. Akkermans, L. Coenraad, p.23) De opleiding leidt niet tot mediator. Wel wordt er gekeken naar vrijstelling in een later stadium bij de mediationopleiding.