Workshop NIP ‘Wilsbekwaamheid kinderen’

Wilsbekwaamheid bij Kinderen, Workshop 20 september 2016 bij het NIP, Utrecht.

Op 20 september organiseert de Sectie Mediation een studieavond met als thema “Wilsbekwaamheid bij kinderen”. www.psynip.nl/het-nip/agenda/wilsbekwaamheid-bij-kinderen.html

Gedragsdeskundigen die dagelijks werken met gescheiden ouders in problematische situaties, worden soms geconfronteerd met de vraag om de mening (en het belang) van het kind te bepalen. Dit kunnen familiemediators, ouderschapsonderzoekers en bijzondere curatoren zijn of gedragsdeskundigen in de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, maar ook familierecht-advocaten hebben hiermee te maken. Met name in de ontwikkeling van de functie van bijzondere curator voor het kind in problematische scheidingssituaties komt het belang naar voren om dit zorgvuldig en verantwoord te doen.

Maar in hoeverre zijn (kleine) kinderen eigenlijk in staat om weloverwogen beslissingen te nemen? Kunnen ze de impact van hun keuze al goed overzien en inschatten welke gevolgen deze zal hebben?

Op deze studieavond spreekt Irma Hein, kinder- en jeugdpsychiater en postdoc onderzoeker bij de Bascule/AMC, over de uitkomsten van haar onderzoek naar wilsbekwaamheid bij kinderen. Deelnemers zullen kennis opdoen over het begrip wilsbekwaamheid, en handvatten krijgen aangereikt voor het bepalen van wilsbekwaamheid. Verder zullen de deelnemers aan de hand van casuïstiek en discussie, knelpunten uit de praktijk analyseren.